• Zapojili sme sa!

    • S radosťou Vám oznamujeme, že naša škola sa stane súčasťou škôl, ktoré menia svet!

     Program Školy, ktoré menia svet ponúka komplexnú paletu možností pre profesionálny rozvoj pedagógov a pre rozvoj občianskych a životných schopností a zručností ich žiakov a žiačok ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku.
    • Akadémia Velďákových

    • V školskom roku 2022/2023 otvárame v 1. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy na I. stupni v spolupráci s Jankou a Dankou Velďákovými a kvalifikovanými športovými trénermi Atletickej akadémie.
    • Spolupráca s Mensa Slovensko

    • Mensa Slovensko je neziskovou medzinárodnou organizáciou združujúcou nadpriemerne inteligentných ľudí. V spolupráci s Mensou Slovensko rozvíjame a podporujeme talent nadaných žiakov.
    • mobilná aplikácia EduPage

    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu. Stiahnuť ju môžete v obchode s aplikáciami.
 • Prečo si zvoliť práve nás?

  Máme 50-ročnú históriu, bohatú na výborné výsledky!
   • Kvalifikovaný a empatický personál
   • Jazyková škola
   • Centrum voľného času
   • Odborné učebne a laboratóriá
   • Využívame digitálne technológie
   • Vyučujeme 5 cudzích jazykov
   • Novinky
   • Zistite, čo je nové na našej škole!
    • Od Ötziho po kráľovnu Victoriu

    • 16. 6. 2022
    • Metóda CLIL je prepojenie cudzieho jazyka s ďalším nejazykovým predmetom, kde využívajú medzipredmetové vzťahy, riešia problémy v cudzom jazyku a zároveň využívajú poznatky z nejazykového predmetu. Ide o nenásilné budovanie slovnej zásoby v danom jazyku, ako aj o prípravu na reagovanie v jednotlivých situáciách v reálnom živote, kde práve pomocou tejto CLIL metódy dokáže žiak pohotovo zareagovať. Výhodou CLIL Metódy je bezpochyby to, že žiaci sa rozvíjajú slovnú zásobu cudzieho jazyka v prirodzenom prostredí, to znamená , že žiaci nemajú umelo vytvorené situácie, ale prirodzene sa orientujú v danej problematike v danom predmete, ktorý si učiteľ vyberie a prepojí ho s cudzím jazykom.

     Učenie sa prostredníctvom tejto metódy si vyskúšali na hodine angličtiny aj naši siedmaci, keď sme na niekoľkých hodinách prepojili ich výborné znalosti angličtiny s vedomosťami z hodín dejepisu. Rozprávali sme sa o Ötzim - mužovi z doby ľadovej, predaji otrokov do Ameriky, Veľkom londýnskom požiari, morovej epidémii, histórii Británie a mnohých ďalších zaujímavých témach, samozrejme po anglicky.

     Na záver si siedmaci vybrali tému, ktorá ich najviac zaujala, hľadali k nej ďalšie informácie, pikošky a vhodné obrázky k zvolenej téme na internete v našej novozariadenej jazykovej učebni a výsledkom boli krásne a zaujímavé plagáty, ktoré môžete vidieť aj na priložených fotkách. 

      

     Ing. Peter Jonáš

    • O rytierovi bez koňa – návšteva bábkového divadla

    • 16. 6. 2022
    • Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden rytier bez koňa.. Takto sa začínalo divadelné predstavenie pre prvákov. Už od začiatku ich očká svietili a dej ich úplne pohltil. Rôzne zaujímavé postavy ako Rytier bez koňa, Kôň bez rytiera, Myška, Drak či Čarodejník ich sprevádzali príbehom. Mnohokrát sa žiaci stali súčasťou predstavenia, keď odpovedali rytierovi či čarodejníkovi. Svojim úprimným smiechom reagovali na vtipné situácie, no zažili aj rôzne prekvapenia ako napríklad skutočný oheň či čarovanie. Na konci sa dozvedeli, že každá túžba človeka sa môže splniť, tak ako aj rytierova túžba po vlastnom koňovi.

     Žiaci sa už teraz tešia na ďalšiu návštevu bábkového divadla. 

     Mgr. Alica Chachaľak Gašparová, Mgr. Zuzana Dedíková, Mgr. Júlia Rampáčková, Mgr. Veronika Tkáčová 

    • KUK na výlet: 6.C

    • 14. 6. 2022
    • Dňa 9. 6. 2022 žiaci 6.C triedy navštívili Spišský hrad a ZOO v Spišskej Novej Vsi.

     Keďže sa hrad rekonštruuje, organizátori majú pripravené pre žiakov - návštevníkov aktivity pod názvom Hradohranie. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev a na desiatich stanovištiach museli vyriešiť, zdolať, uhádnuť rôzne zadania úloh. Odmenou im bola sladká odmena, diplom a divadelné predstavenie Zlatá rybka.

     Po hradnom dopoludní sme strávili poobedňajší čas v ZOO, kde v kontaktnej časti mohli nakŕmiť kozy a  sledovať život veľkých cicavcov.

     Žiaci zhodnotili výlet ako "super".

      

     Mgr. Tatiana Stankovičová 

   • Ak budeme dnes učiť deti tak, ako sme ich učili včera, nebude pre ne žiadne zajtra.
   • John Dewey
   • Priemerný učiteľ povie. Dobrý vysvetlí. Skvelý demonštruje. Veľký inšpiruje.
   • William Arthur Ward
   • Najlepší učitelia sú tí, ktorí ukážu, kde hľadať, ale nepovedia, čo vidieť.
   • Alexandra K. Trenfor
  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje