• Vedúca PK: RNDr. Slávka Ropeková (CHE + FYZ + INF)

    Členovia:

    • Mgr. Soňa Ivánová (MAT + FYZ),

    • Mgr. Iveta Kellemeš (BIO + GEG),

    • RNDr. Jana Kavuličová, PhD. (CHE + BIO),

    • RNDr. Viera Stupáková (FYZ + MAT).


    Plánované akcie, exkurzie a aktivity:

    · Svetový deň duševného zdravia

    · Svetový deň zdravej výživy – výstavka ovocia, zeleniny a zdravých jedál

    · Pofestivalová prehliadka- EKOTOPFILM 2021

    · Celoslovenská kampaň Červené stužky

    · Svetový deň boja proti AIDS

    · Týždeň vedy a techniky

    · Bádateľské aktivity na hodinách fyziky, chémie a biológie

    · Svetový deň vody

    · Svetový deň zdravia

    · Deň Zeme

    · Svetový deň životného prostredia

    · Exkurzia do STEEL PARKu

    · Exkurzia: Botanická záhrada

    · Exkurzia: Technické múzeum

    · Spolupráca s UPJŠ Košice

    · Rozhlasové relácie

     

    Súťaže:

    · Chemická olympiáda kategória Dz

    · Fyzikálna olympiáda kategória E, F

    · Biologická olympiáda kategória D, C

    · PIKOFYZ

    · Junior náboj

    · Mladý záchranár

    · Civilná obrana

     

    Národný projekt IT AKADÉMIA – škola ako partner projektu

     

    Webové stránky:

    https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne

    https://www.zborovna.sk/naj.php

    https://www.datakabinet.sk/sk/Home.html

    https://www.pikofyz.sk/

    https://programalf.com/alf/sk/

    https://phet.colorado.edu/sk/

    Výsledky KOMPARA za šk. rok 2021/2022

    5. ročník

    VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY

    8. ročník

    VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY

    GEOGRAFIA

    BIOLÓGIA


  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje