• Vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov :

    RNDr. Slávka Ropeková : CHE - FYZ - INF

    Členovia:

    Mgr. Soňa Ivánová: MAT - FYZ

    Mgr. Iveta Kellemeš: BIO - GEG

    RNDr. Jana Kavuličová, PhD.: CHE - BIO

    RNDr. Viera Stupáková: FYZ – MAT

     

    Plánované akcie, exkurzie a aktivity:

    · Svetový deň duševného zdravia

    · Svetový deň zdravej výživy – výstavka ovocia, zeleniny a zdravých jedál

    · Pofestivalová prehliadka- EKOTOPFILM 2021

    · Celoslovenská kampaň Červené stužky

    · Svetový deň boja proti AIDS

    · Týždeň vedy a techniky

    · Bádateľské aktivity na hodinách fyziky, chémie a biológie

    · Svetový deň vody

    · Svetový deň zdravia

    · Deň Zeme

    · Svetový deň životného prostredia

    · Exkurzia do STEEL PARKu

    · Exkurzia: Botanická záhrada

    · Exkurzia: Technické múzeum

    · Spolupráca s UPJŠ Košice

    · Rozhlasové relácie

     

    Súťaže:

    · Chemická olympiáda kategória Dz

    · Fyzikálna olympiáda kategória E, F

    · Biologická olympiáda kategória D, C

    · PIKOFYZ

    · Junior náboj

    · Mladý záchranár

    · Civilná obrana

     

    Národný projekt IT AKADÉMIA – škola ako partner projektu

     

    Webové stránky:

    https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne

    https://www.zborovna.sk/naj.php

    https://www.datakabinet.sk/sk/Home.html

    https://www.pikofyz.sk/

    https://programalf.com/alf/sk/

    https://phet.colorado.edu/sk/