• Vedúca MZ: Mgr. Erika Šipošová (učiteľstvo pre 1. stupeň)

    Členovia:

    • Mgr. Alžbeta Melicherová (učiteľstvo pre 1. stupeň),
    • Mgr. Lýdia Botunová (učiteľstvo pre 1. stupeň),
    • Mgr. Zuzana Dedíková (učiteľstvo pre 1. stupeň + ANJ),
    • Mgr. Alica Chachaľak Gašparová (učiteľstvo pre 1. stupeň + ANJ),
    • Mgr. Jana Lábajová (učiteľstvo pre 1. stupeň),
    • Mgr. Júlia Rampáčková (učiteľstvo pre 1. stupeň),
    • Mgr. Dáša Sojková (učiteľstvo pre 1. stupeň),
    • Mgr. Veronika Tkáčová (učiteľstvo pre 1. stupeň),
    • Mgr. Beáta Kráľová (NBV),
    • Mgr. Silvia Csopotiová (ETV).

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje