• MZ 1. a 2. ročník

    • Mgr. Erika Šipošová – Učiteľstvo pre 1. stupeň

     Vedúca MZ

     Členovia:

     Ing. Eva Bérešová: Učiteľstvo pre 1. stupeň

     Mgr. Lýdia Botunová: Učiteľstvo pre 1. stupeň

     Mgr. Zuzana Dedíková: Učiteľstvo pre 1. stupeň + ANJ

     Mgr. Alica Chachaľak Gašparová: Učiteľstvo pre 1. stupeň + ANJ

     Mgr. Jana Lábajová: Učiteľstvo pre 1. stupeň

     Mgr. Júlia Rampáčková: Učiteľstvo pre 1. stupeň

     Mgr. Dáša Sojková: Učiteľstvo pre 1. stupeň

     Mgr. Veronika Tkáčová: Učiteľstvo pre 1. stupeň

     Mgr. Beáta Kráľová: náboženská výchova

     Mgr. Silvia Csopotiová: etická výchova