Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 76/2021 Revízia telocvičného náradia 132,00 s DPH 21.06.2026 Vladimír Micenko Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka
Faktúra 245/2021 Dodávka vody 1 930,37 s DPH 28.09.2021 VVS, a. s. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 08.10.2021
Faktúra 238/2021 Spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 24.09.2021 Stredisko služieb škole Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 24.09.2021
Faktúra 241/2021 Služby vo verejnom obstaravaní - Stravné lístky 300,00 s DPH 24.09.2021 Stredisko služieb škole Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 24.09.2021
Faktúra 237/2021 4x CD - komplexná podpora na vyučovanie 38,40 s DPH 103/2021 24.09.2021 AITEC s r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 24.09.2021
Faktúra 238/2021 Školenie 39,02 s DPH 104/2021 24.09.2021 Vesna, n.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 24.09.2021
Faktúra 239/2021 Oprava brány 638,40 s DPH 24.09.2021 RPL Slovakia,s.r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 24.09.2021
Faktúra 245/2021 Učebnice pre 1. stupeň 1 135,20 s DPH 24.09.2021 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 24.09.2021
Faktúra 244/2021 Stravné lístky 1.102.71 s DPH 24.09.2021 UP Déjeuner,s.r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 24.09.2021
Faktúra 243/2021 Orez drevín 3.029.02 s DPH 64/2021 24.09.2021 Správa mestskej zelene v KE Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 24.09.2021
Faktúra 240/2021 Činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP a CO za mesiac I. až III./2021 137,49 s DPH 24.09.2021 Ing. Vincent Haluška Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 24.09.2021
Faktúra 242/2021 Služby vo verejnom obstaravaní - PHZ Maľovanie vstupnej chodby a zborvne 300,00 s DPH 72/2021 24.09.2021 Stredisko služieb škole Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 24.09.2021
Zmluva 002/2021 Darovacia zmluva č. 002/2021 12.348.00 s DPH 22.09.2021 SRRZ - RZ pri Základnej škole Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka
Objednávka 104/2021 Školenie 39,02 s DPH 21.09.2021 Vesna, n.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka
Objednávka 103/2021 4x CD - komplexná podpora na vyučovanie 38,40 s DPH 20.09.2021 AITEC s r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka
Objednávka 105/2021 Oprava brány 638,40 s DPH 20.09.2021 RPL Slovakia,s.r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka
Objednávka Objednávky ŠJ_09/2021 s DPH 01.09.2021 Základná škola Nám. L. Novomeského - Školská jedáleň Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka
Faktúra Obedy ŠJ s DPH 01.09.2021 ZŠ Nám. L. Novomeského - Školská jedáleň Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 30.09.2021
Zmluva 31082021 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít s DPH 31.08.2021 Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka
Zmluva 27082021 Zmluva o dielo_Edusteps, o.z. 600,00 s DPH 27.08.2021 Edusteps,o.z. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2085