Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra FA_ŠJ_06_2022_1 FA_ŠJ_06_2022_1 s DPH 30.06.2022 Základná škola Nám. L. Novomeského - Školská jedáleň Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 30.06.2022
Zmluva 30062022 Dohoda o vzájomnej spolupráci prí účasti školy v programe "Školy, ktoré menia svet" 340,00 s DPH 30.06.2022 Inštitút pre aktívne občiasntvo Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka
Faktúra FA_ŠJ_06_2022 s DPH 30.06.2022 Základná škola Nám. L. Novomeského - Školská jedáleň Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 30.06.2022
Faktúra 143/2022 Služby energetického manažmentu 75,71 s DPH 15.06.2022 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 22.06.2022
Faktúra 142/2022 Dodávka tepla a TÚV 3 120,42 s DPH 15.06.2022 TEHO,s.r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 22.06.2022
Faktúra 134/2022 Služby vo verejnom obstaravaní - Stavebný dozor 500,00 s DPH 10.06.2022 Stredisko služieb škole Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 10.06.2022
Faktúra 135/2022 Učebnice pre 1. stupeň - dotácia 3 769,50 s DPH 10.06.2022 LiberaTerra,s.r.o Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 10.06.2022
Faktúra 136/2022 Telekomunikačné služby - pevné linky 39,98 s DPH 10.06.2022 Slovak Telekom, a. s. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 10.06.2022
Faktúra 137/2022 Elektrina - dodávka a distribúcia 3 139,91 s DPH 10.06.2022 VSE a. s., Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 10.06.2022
Faktúra 138/2022 Dodávka hygienických potrieb 116,50 s DPH 10.06.2022 ILLE PAPIER SEVICE SK spol s.r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 10.06.2022
Faktúra 139/2022 Mobilné služby 52,00 s DPH 10.06.2022 Slovak Telekom, a. s. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 10.06.2022
Faktúra 140/2022 Ochrana objektov 13,00 s DPH 10.06.2022 MV SR Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 10.06.2022
Faktúra 141/2022 Nafukovacia hala v areáli ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice 9 556,74 s DPH 10.06.2022 EURO-BAU s.r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 10.06.2022
Faktúra 134/2022 Spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 10.06.2022 Stredisko služieb škole Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 10.06.2022
Faktúra 128/2022 Oprava umývačky 62,40 s DPH 09.06.2022 EKO Servis SK s. r. o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 10.06.2022
Faktúra 129/2022 Dodávka hygienických potrieb 584,64 s DPH 09.06.2022 ILLE PAPIER SEVICE SK spol s.r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 10.06.2022
Faktúra 130/2022 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2 926,00 s DPH 09.06.2022 Mesto Košice Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 10.06.2022
Faktúra 131/2022 Učebnice pre 1. stupeň - dotácia 160,00 s DPH 09.06.2022 Vydavateľstvo DON BOSCO Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 10.06.2022
Faktúra 133/2022 Dodávka plynu 10,00 s DPH 09.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 10.06.2022
Faktúra 127/2022 Služby energetického manažmentu 19,73 s DPH 09.06.2022 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Ľudmila Medvecová riaditeľka 10.06.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2614
  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje