• Vedúca PK: PaedDr. Iveta Bučková – NEJ + GEG

     

    Členovia:

    • Mgr. Renáta Bačová - RUJ + OBN
    • Mgr. Timea Foldynová – RUJ + DEJ
    • Ing. Miriam Chromčová - FRJ
    • Ing. Peter Jonáš ANJ + NEJ
    • Mgr. Mária Valčáková - SPJ 

     

     

    Plánované aktivity:

    Polročné a výstupné testy v NEJ, RUJ, FRJ a SPJ

    Organizácia a realizácia školských kôl olympiád z cudzích jazykov a príprava žiakov na ne

    Príprava žiakov na obvodné a okresné kolo olympiády z NEJ a FRJ

    Tvorivé aktivity so žiakmi pri príležitosti Európskeho dňa cudzích jazykov

    Skúška DELF

     

    Besedy:

    Ruské Vianoce – posedenie pri jedličke

    Deň Zeme v španielčine a ruštine

    Ruská kuchyňa, Španielska kuchyňa a Nemecké jedlá

     

    Návštevy:

    Spolupráca so Štátnou jazykovou školou na Užhorodskej ulici v KE

    Spolupráca so spolkom Karpatendeutsche Jugend

     

    Prezentácie a projekty:

    Moje Košice v nemčine – spojené s vychádzkou v meste

    Medzinárodný deň rodiny v španielčine a ruštine – tvorba rodostromu a opis rodiny

    Vianočné pohľadnice v cudzích jazykoch

    Symboly Veľkej Noci v cudzích jazykoch

    Globálne vzdelávanie – tvorba projektov v cudzích jazykoch a ukážka videí

     

    Čítanie s porozumením:

    Starší čítajú mladším v cudzom jazyku

     

    Výučbové stránky:

    www.zborovna.sk

    www.vydavatelstvoklett.sk

    www.aprenderespanol.org

    www.todo-claro.com

    www.practicaespanol.com

    www.oskole.detiamy.sk

    www.jazykovalaborator.cz

    www.jazyky-online.info

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje