• Vedúca MZ: PaedDr. Alena Griščíková (učiteľstvo pre 1. stupeň + ANJ)

    Členovia:

    • Mgr. Alžbeta Melicherová (učiteľstvo pre 1. stupeň),

    • Mgr. Lýdia Botunová (učiteľstvo pre 1. stupeň),

    • Mgr. Alena Cibuliaková (učiteľstvo pre 1. stupeň + ANJ),

    • Mgr. Ingrid Čupová (učiteľstvo pre 1. stupeň + ANJ),

    • Mgr. Eva Gregušová (učiteľstvo pre 1. stupeň),

    • PaedDr. Gabriela Hurová (učiteľstvo pre 1. stupeň),

    • Mgr. Dana Kováčová (učiteľstvo pre 1. stupeň + ANJ + FRJ),

    • Mgr. Gabriela Mahútová (učiteľstvo pre 1. stupeň + ANJ),

    • Mgr. Júlia Rampáčková (učiteľstvo pre 1. stupeň),

    • Mgr. Dáša Sojková (učiteľstvo pre 1. stupeň),

    • Mgr. Erika Šipošová (učiteľstvo pre 1. stupeň),

    • Mgr. Jana Šurányiová (učiteľstvo pre 1. stupeň + ANJ),

    • Mgr. Beáta Kráľová (NBV),

    • Mgr. Silvia Csopotiová (ETV),

    • Mgr. Michaela Mikulcová (INF),

    • Mgr. Alexandra Hudáčová, PhD. (INF).


    Aktivity MZ 3. a 4. ročník nájdete v PDF verzi TU.


  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje