• MZ 3. a 4. ročník

    • PaedDr. Alena Griščíková – Učiteľstvo pre 1. stupeň + ANJ

     Vedúca MZ

     Členovia:

     Ing. Eva Bérešová: Učiteľstvo pre 1. stupeň

     Mgr. Lýdia Botunová: Učiteľstvo pre 1. stupeň

     Mgr. Alena Cibuliaková: Učiteľstvo pre 1. stupeň + ANJ

     Mgr. Ingrid Čupová: Učiteľstvo pre 1. stupeň + ANJ

     Mgr. Eva Gregušová: Učiteľstvo pre 1. stupeň

     PaedDr. Gabriela Hurová: Učiteľstvo pre 1. stupeň

     Mgr. Dana Kováčová: Učiteľstvo pre 1. stupeň ANJ + FRJ

     Mgr. Gabriela Mahútová: Učiteľstvo pre 1. stupeň + ANJ

     Mgr. Júlia Rampáčková: Učiteľstvo pre 1. stupeň

     Mgr. Dáša Sojková: Učiteľstvo 1. stupňa

     Mgr. Erika Šipošová: Učiteľstvo pre 1. stupeň

     Mgr. Jana Šurányiová: Učiteľstvo pre 1. stupeň + ANJ

     Mgr. Beáta Kráľová: náboženská výchova

     Mgr. Silvia Csopotiová: etická výchova

     Mgr. Michaela Mikulcová: INF

     Ing. Jozef Ružbarský: INF

      

     Aktivity MZ 3. a 4. ročník nájdete v PDF verzi tu: aktivity_MZ.pdf