• vedúca ŠJ

    Renáta Grusová

    kontakt

    grusova.zsnovomke@gmail.com

    administratívna pracovníčka

    Iveta Korotvičková

    kontakt

     055/625 29 62