• Mgr. Renáta Bačová
   • Mgr. Renáta BačováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.B
   • Mgr. Lýdia Botunová
   • Mgr. Lýdia BotunováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.D
   • Mgr. Michal Bučko
   • Mgr. Michal BučkoUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.B
   • PaedDr. Iveta Bučková
   • PaedDr. Iveta BučkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.D
   • Mgr. Alena Cibuliaková
   • Mgr. Alena CibuliakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.C
   • Mgr. Silvia Csopotiová
   • Mgr. Silvia CsopotiováZástupkyňa
   • Mgr. Ingrid Čupová
   • Mgr. Ingrid ČupováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.B
   • Mgr. Zuzana Dedíková
   • Mgr. Zuzana DedíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.B
   • Mgr. Timea Foldynová
   • Mgr. Timea FoldynováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.B
   • Mgr. Eva Gregušová
   • Mgr. Eva GregušováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.B
   • PaedDr. Alena Griščíková
   • PaedDr. Alena GriščíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.D
   • Helena Guľášová
   • Helena GuľášováVychovávateľka
   • Marcela Harsanyiová
   • Marcela HarsanyiováVychovávateľka
   • Petra Hromková
   • Petra HromkováVychovávateľka
   • PaedDr. Gabriela Hurová
   • PaedDr. Gabriela HurováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
   • Mgr. Alica Chachaľak Gašparová
   • Mgr. Alica Chachaľak GašparováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
   • Mgr. Soňa Ivánová
   • Mgr. Soňa IvánováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.B
   • Eva Jacová
   • Eva JacováVychovávateľka
   • Klára Kalafusová
   • Klára KalafusováVychovávateľka
   • Mgr. Iveta Kellemeš
   • Mgr. Iveta KellemešUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.C
   • Mgr. Dana Kováčová
   • Mgr. Dana KováčováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.C
   • Agnesa Köváryová
   • Agnesa KöváryováVychovávateľka
   • Mgr. Beáta Kráľová
   • Mgr. Beáta KráľováUčiteľka
   • Mgr. Jana Lábajová
   • Mgr. Jana LábajováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.B
   • Mgr. Roman Lastomirský
   • Mgr. Roman LastomirskýUčiteľ
    Triedny učiteľ: 7.A
   • Mgr. Anna Linkeschová
   • Mgr. Anna LinkeschováUčiteľka
   • Mgr. Gabriela Mahútová
   • Mgr. Gabriela MahútováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.D
   • Mgr. Silvia Mihaľová
   • Mgr. Silvia MihaľováVychovávateľka
   • Ing. Eva Perjéssyová
   • Ing. Eva PerjéssyováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.A
   • Mgr. Lucia Prezbruchá Sabolová
   • Mgr. Lucia Prezbruchá SabolováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.B
   • RNDr. Slávka Ropeková
   • RNDr. Slávka RopekováUčiteľka
   • Ing. Jana Sitášová
   • Ing. Jana SitášováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.A
   • Edita Slivková
   • Edita SlivkováVychovávateľka
   • Mgr. Dáša Sojková
   • Mgr. Dáša SojkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.C
   • Mgr. Tatiana Stankovičová
   • Mgr. Tatiana StankovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.C
   • Mgr. Jaroslav Széles
   • Mgr. Jaroslav SzélesUčiteľ
   • Mgr. Erika Šipošová
   • Mgr. Erika ŠipošováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
   • Mgr. Jana Šurányiová
   • Mgr. Jana ŠurányiováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
   • Mgr. Bronislava Tomašovová
   • Mgr. Bronislava TomašovováVychovávateľka
   • Mgr. Martin Zibrinyi
   • Mgr. Martin ZibrinyiUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.A
   • Mgr. Silvia Gergeľová
   • Mgr. Silvia GergeľováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
   • Mgr. Ľudmila Medvecová
   • Mgr. Ľudmila MedvecováRiaditeľka
   • Ing. Eva Bérešová
   • Ing. Eva BérešováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.E
   • Mgr. Júlia Dzurusová
   • Mgr. Júlia DzurusováZástupkyňa
   • PhDr. Denisa Gazdíková
   • PhDr. Denisa GazdíkováUčiteľka
   • Mgr. Barbora Gočiková
   • Mgr. Barbora GočikováUčiteľka
   • Mgr. Ľudmila Gubaňarová
   • Mgr. Ľudmila GubaňarováUčiteľka
   • Mgr. Peter Hančin
   • Mgr. Peter HančinUčiteľ
   • Ing. Miriam Chromčová
   • Ing. Miriam ChromčováUčiteľka
   • Ing. Peter Jonáš
   • Ing. Peter JonášUčiteľ
   • Svetlana Jureková
   • Svetlana JurekováVychovávateľka
   • RNDr. Jana Kavuličová, PhD.
   • RNDr. Jana Kavuličová, PhD.Učiteľka
   • Mgr. Lenka Kolesárová
   • Mgr. Lenka KolesárováAsistentka učiteľa
   • Mgr. Michaela Mikulcová
   • Mgr. Michaela MikulcováUčiteľka
   • Petra Omastová
   • Petra OmastováVychovávateľka
   • Ing. Eva Ondrejčák Macholdová
   • Ing. Eva Ondrejčák MacholdováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.D
   • Mgr. Patrik Pankulics
   • Mgr. Patrik PankulicsUčiteľ
   • Mgr. Júlia Rampáčková
   • Mgr. Júlia RampáčkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.C
   • Ing. Jozef Ružbarský
   • Ing. Jozef RužbarskýUčiteľ
   • RNDr. Viera Stupáková
   • RNDr. Viera StupákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.C
   • Mgr. Veronika Tkáčová
   • Mgr. Veronika TkáčováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.D
   • Mgr. Mária Valčáková
   • Mgr. Mária ValčákováUčiteľka
   • Mgr. Adriana Vancáková
   • Mgr. Adriana VancákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.C
   • Anna Baková
   • Anna BakováUpratovačka
   • Mgr. Dominika Benková
   • Mgr. Dominika BenkováŠkolská špeciálna pedagógička
   • Lenka Bittoóvá
   • Lenka BittoóváIná nepedagogická zamestnankyňa
   • Lenka Bittóová
   • Lenka BittóováIná nepedagogická zamestnankyňa
   • Mária Bosznaiová
   • Mária BosznaiováUpratovačka
   • Alžbeta Bozogaňová
   • Alžbeta BozogaňováPomocná sila v kuchyni
   • Katarína Brestovičová
   • Katarína BrestovičováPomocná sila v kuchyni
   • Albín Buzogáň
   • Albín BuzogáňŠkolník
   • Mgr. Ján Čura
   • Mgr. Ján ČuraAsistent učiteľa
   • Mária Dlugošová
   • Mária DlugošováKuchárka
   • Renáta Grusová
   • Renáta GrusováVedúca školskej jedálne
   • Jolana Chlpíková
   • Jolana ChlpíkováPomocná sila v kuchyni
   • Mgr. Veronika Jalčová
   • Mgr. Veronika JalčováAsistentka učiteľa
   • Mgr. Andrea Jendželovská
   • Mgr. Andrea JendželovskáUčiteľka
   • Iveta Korotvičková
   • Iveta KorotvičkováIná nepedagogická zamestnankyňa
   • Šárka Kováčová
   • Šárka KováčováUpratovačka
   • Mgr. Gabriela Kozáková
   • Mgr. Gabriela KozákováUčiteľka
   • Viera Kuzárová
   • Viera KuzárováPomocná sila v kuchyni
   • Alena Lenartová
   • Alena LenartováPersonalistka
   • Mgr. Ján Lukčík
   • Mgr. Ján LukčíkŠkolský psychológ
   • Mária Ľuľová
   • Mária ĽuľováUpratovačka
   • Bc. Stanislava Mikitová
   • Bc. Stanislava MikitováAsistentka učiteľa
   • Mgr. Veronika Pappová
   • Mgr. Veronika PappováUčiteľka
   • Alena Petöová
   • Alena PetöováPomocná sila v kuchyni
   • Alena Petríková
   • Alena PetríkováUpratovačka
   • Denisa Prokopová
   • Denisa ProkopováKuchárka
   • Ing. Jozef Ružbarský
   • Ing. Jozef RužbarskýSprávca sietí
   • Mária Ružinkovičová
   • Mária RužinkovičováUpratovačka
   • Zuzana Sajková
   • Zuzana SajkováVychovávateľka
   • Inga Szabóová
   • Inga SzabóováKuchárka
   • Mgr. Petra Szénayová
   • Mgr. Petra SzénayováAsistentka učiteľa
   • Mgr. Veronika Šantová
   • Mgr. Veronika ŠantováAsistentka učiteľa
   • Mgr. Mária Šatánková
   • Mgr. Mária ŠatánkováHospodárka
   • Mgr. Jana Škraková
   • Mgr. Jana ŠkrakováUčiteľka
   • Anna Štofirová
   • Anna ŠtofirováPomocná sila v kuchyni
   • Terezia Tereščaková
   • Terezia TereščakováKuchárka
   • Mgr. Bronislava Tomašovová
   • Mgr. Bronislava TomašovováUčiteľka