• Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).

    Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

    Školské prázdniny pre šk. rok 2021-2022

    Dôležité termíny (dátumy budú priebežne doplňované):

    Školské výlety: 

    Škola v prírode:

    Lyžiarsky kurz 1. a 2. stupeň:

    • pre 4. roč. podľa ponuky,
    • pre 7. roč. podľa ponuky.

    Plavecký kurz pre žiakov III. roč.: podľa ponuky

    Imatrikulácia žiakov I. roč.:

    Vianočná akadémia:

    Deň matiek:

    Školská vedecká konferencia:

    Európsky deň rodičov:

    Deň finančnej gramotnosti:

    Deň a noc duchov:

    Vianočná akadémia:

    Vianočná burza a Vianočný bazár:

    Veľkonočné tvorivé dielne a burza:

    Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníkov: 18. 05. 2022 (streda)

    Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov: 06. 04. 2022 (streda) a 07. 04. 2022 (štvrtok)

    Náhradný termín testovania: 21. 04. 2022 (štvrtok) a 22. 04. 2022 (piatok)

    Termíny triednych aktívov:                                                                                                                                                                                          16.9.2021                                                                                                                                                                                                                   11.11.2021                                                                                                                                                                                                                        13.1.2022 - Informačný servis                                                                                                                                                                                    7.4.2022                                                                                                                                                                                                                      9.6.2022  - Informačný servis

    Hodnotiaca porada:

    • za I. štvrťrok v termíne: 18.11.2021
    • za III. štvrťrok v termíne: 21.4.2022

    Klasifikačná porada:

    • za I. polrok v termíne: 25.1.2022
    • za II. polrok v termíne:23.6.2022
  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje