• Voľné pracovné miesta.


  • Učiteľ II.stupňa -Matematika/Informatika

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

    V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

    Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
    Kontakt: riaditeľ@zsnovo.sk 055 / 62 52 961

    Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ ZŠ II. stupňa – Matematika, Informatika

    Počet pracovných miest : 1 pracovné miesto (100 % úväzok)

    Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

    Platové podmienky:
    podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.


    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    - profesijný životopis
    - motivačný list
    - súhlas so spracovaním osobných údajov
    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019


    Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
    - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
    - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

    Iné doplňujúce údaje:
    Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.8.2023
    Nástup do zamestnania: 1. 9.2022

    Iné požiadavky:
    Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
    Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

    Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: riaditelka@zsnovo.sk do 5.8.2022

    Na základe predložených žiadostí bude pre vybraných uchádzačov uskutočnený pohovor vo vopred dohodnutom termíne.

    O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.


    Mgr. Júlia Dzurusová
    riaditeľka školy
    Základná škola
    Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
  • Učiteľ II.stupňa - Fyzika

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

    V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

    Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
    Kontakt: riaditeľ@zsnovo.sk 055 / 62 52 961

    Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ ZŠ II. stupňa – Fyzika

    Počet pracovných miest : 1 pracovné miesto (100 % úväzok)

    Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

    Platové podmienky:
    podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.


    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    - profesijný životopis
    - motivačný list
    - súhlas so spracovaním osobných údajov
    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019


    Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
    - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
    - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

    Iné doplňujúce údaje:
    Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.8.2023
    Nástup do zamestnania: 1. 9.2022

    Iné požiadavky:
    Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
    Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

    Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: riaditelka@zsnovo.sk do 5.8.2022

    Na základe predložených žiadostí bude pre vybraných uchádzačov uskutočnený pohovor vo vopred dohodnutom termíne.

    O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.


    Mgr. Júlia Dzurusová
    riaditeľka školy
    Základná škola
    Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
  • Učiteľ II.stupňa -Informatika

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

    V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

    Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
    Kontakt: riaditeľ@zsnovo.sk 055 / 62 52 961

    Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ ZŠ II. stupňa – Informatika

    Počet pracovných miest : 1 pracovné miesto (100 % úväzok)

    Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

    Platové podmienky:
    podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.


    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    - profesijný životopis
    - motivačný list
    - súhlas so spracovaním osobných údajov
    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019


    Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
    - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
    - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

    Iné doplňujúce údaje:
    Pracovný pomer na dobu určitú: zastupovanie počas RD, do 31.8.2023
    Nástup do zamestnania: 1. 9.2022

    Iné požiadavky:
    Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
    Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

    Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: riaditelka@zsnovo.sk do 5.8.2022

    Na základe predložených žiadostí bude pre vybraných uchádzačov uskutočnený pohovor vo vopred dohodnutom termíne.

    O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.


    Mgr. Júlia Dzurusová
    riaditeľka školy
    Základná škola
    Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
  • Učiteľ I.stupňa +ANJ

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

    V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

    Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
    Kontakt: riaditeľ@zsnovo.sk 055 / 62 52 961

    Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ 1. stupňa ZŠ, Anglický jazyk

    Počet pracovných miest : 1 pracovné miesto (100 % úväzok)

    Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

    Platové podmienky:
    podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.


    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    - profesijný životopis
    - motivačný list
    - súhlas so spracovaním osobných údajov
    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019


    Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
    - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
    - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

    Iné doplňujúce údaje:
    Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.8.2023
    Nástup do zamestnania: 1. 9.2022

    Iné požiadavky:
    Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
    Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

    Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: riaditelka@zsnovo.sk do 5.8.2022

    Na základe predložených žiadostí bude pre vybraných uchádzačov uskutočnený pohovor vo vopred dohodnutom termíne.

    O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.


    Mgr. Júlia Dzurusová
    riaditeľka školy
    Základná škola
    Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
  • Učiteľ I.stupňa

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

    V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

    Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
    Kontakt: riaditeľ@zsnovo.sk 055 / 62 52 961

    Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ 1. stupňa ZŠ /učiteľ pre primárne vzdelávanie/

    Počet pracovných miest : 1 pracovné miesto (100 % úväzok)

    Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

    Platové podmienky:
    podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.


    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    - profesijný životopis
    - motivačný list
    - súhlas so spracovaním osobných údajov
    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019


    Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
    - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
    - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

    Iné doplňujúce údaje:
    Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.8.2023
    Nástup do zamestnania: 1. 9.2022

    Iné požiadavky:
    Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
    Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

    Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: riaditelka@zsnovo.sk do 5.8.2022

    Na základe predložených žiadostí bude pre vybraných uchádzačov uskutočnený pohovor vo vopred dohodnutom termíne.

    O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.


    Mgr. Júlia Dzurusová
    riaditeľka školy
    Základná škola
    Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
  • Vychovávateľ

   • Úväzok:
    Čiastočný úväzok
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

    V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

    Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
    Kontakt: riaditeľ@zsnovo.sk 055 / 62 52 961

    Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ ŠKD

    Počet pracovných miest : 4 pracovné miesta (50 % - 68 % úväzok)

    Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

    Platové podmienky:
    podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.


    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    - profesijný životopis
    - motivačný list
    - súhlas so spracovaním osobných údajov
    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019


    Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
    - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
    - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

    Iné doplňujúce údaje:
    Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.8.2023
    Nástup do zamestnania: 1. 9.2022

    Iné požiadavky:
    Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
    Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

    Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: riaditelka@zsnovo.sk do 5.8.2022

    Na základe predložených žiadostí bude pre vybraných uchádzačov uskutočnený pohovor vo vopred dohodnutom termíne.

    O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.


    Mgr. Júlia Dzurusová
    riaditeľka školy
    Základná škola
    Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
  • Asistent učiteľa

   • Úväzok:
    50%
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

    V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

    Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
    Kontakt: riaditeľ@zsnovo.sk 055 / 62 52 961

    Kategória pedagogických zamestnancov: asistent učiteľa

    Počet pracovných miest : 1 pracovné miesto (50 % úväzok)

    Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

    Platové podmienky:
    podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.


    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    - profesijný životopis
    - motivačný list
    - súhlas so spracovaním osobných údajov
    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019


    Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
    - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
    - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

    Iné doplňujúce údaje:
    Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.8.2023
    Nástup do zamestnania: 1. 9.2022

    Iné požiadavky:
    Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
    Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

    Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: riaditelka@zsnovo.sk do 5.8.2022

    Na základe predložených žiadostí bude pre vybraných uchádzačov uskutočnený pohovor vo vopred dohodnutom termíne.

    O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.


    Mgr. Júlia Dzurusová
    riaditeľka školy
    Základná škola
    Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
  • Nepedagogický pracovník – pomocná sila v kuchyni

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice


    Nepedagogický pracovník – pomocná sila v kuchyni

    Počet pracovných miest : 1 pracovné miesto (100 % úväzok)

    Dátum nástupu: 1. 9.2022

    Požiadavky: nižšie stredné odborné vzdelanie

    Platové podmienky:
    podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    - životopis
    - motivačný list
    - hygienické minimum
    - súhlas so spracovaním osobných údajov


    Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
    - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
    - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti


    Iné doplňujúce údaje:
    Prax vítaná

    Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.08.2023

    Nástup do zamestnania: 1. 9.2022

    Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: grusova.zsnovomke@gmail.com do 15.8.2022 do 14:00 hod.

    Riaditeľstvo ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice si vyhradzuje právo kontaktovať iba nami vybraných uchádzačov.


    O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.

    Mgr. Júlia Dzurusová

    riaditeľka školy

    Základná škola

    Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje