• Tekviciáda!

      19. 10. 2021

      Dňa 19. 10. 2021 sa na našej škole konala Tekviciáda. Tekvice rôznych veľkostí a tvarov,, priateľské, ale aj strašidelné nám teraz skrášľujú školský dvor.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do akcie zapojili!

     • Aktualizácia Školského semaforu

      18. 10. 2021

      Vážení rodičia a žiaci,

      dňa 15. 10. 2021 bol aktualizovaný Školský semafor z dôvodu vydania nového rozhodnutia ministra, ktorým sa upravuje lehota ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa materskej školy, vysvetlenia režimu prevádzky v jazykových školách, ZUŠ a CVČ v bordovom okrese podľa COVID Automatu a vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR uverejnených 7. 10. 2021.

     • Svetový deň výživy

      17. 10. 2021

      Dňa 16.10. si pripomíname Svetový deň výživy.

      Na našej škole si ho žiaci pripomenuli rôznymi aktivitami na vyučovacích hodinách. Hravou formou si upevňovali poznatky o zdravom životnom štýle, zdravej výžive a ekologickému správaniu - neplytvaniu potravinami.

     • Erasmus + KA1 - letná mobilita učiteľov ANj na Malte

      12. 10. 2021

      Počas uplynulých letných prázdnin sa sedem učiteľov našej ZŠ zúčastnilo v rámci programu Erasmus + KA1 štruktúrovaných kurzov na ostrove Malta, v Španielsku a v talianskej Kalábrii.

      Pedagógovia si počas dvoch týždňov zdokonaľovali odborné a jazykové kompetencie. Získané vedomosti, jazykové zručnosti a nové kompetencie budú učitelia využívať na svojich hodinách ANJ pri práci so žiakmi. Učitelia si vzájomne odovzdali skúsenosti z mobilít, ktorých prínos pre pedagógov a žiakov zhodnotili na spoločnom stretnutí.

  • Zvonenia

   Utorok 19. 10. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje