• Informácie k prihláseniu na stravovanie v šk.r. 2020/2021

   • Prosíme rodičov, aby si vytlačili alebo požiadali triednu učiteľku o prihlášku na stravovanie dieťaťa v šk.roku 2020/2021.

    Čitateľne vyplnili a doručili do školy najneskôr do 26.6.2020.

    Je potrebný podpis oboch  zákonných zástupcov, v odôvodnených prípadoch podpis jedného.
     
    Prihlásiť dieťa na obed  je možné už od 2.9.2020 ( čo je prvý školský deň).
     
    Na prihlášku uvádzate triedu, ktorú bude dieťa navštevovať v škol.roku 2020/2021.
     
    Ak  sa dieťa nebude stravovať, poprosíme o vyplnenie prihlášky nasledovne: Uviesť v prihláške len  meno, priezvisko a napísať  -  nemám záujem o stravu.
     
    Odovzdať prihlášku je možné triednej učiteľke, prípadne ju môžete nechať na vrátnici školy.
     
    V prípade nejasností kontaktujte vedúcu školskej jedálne.
     
    Ďakujeme.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje