• Vedúca PK: Mgr. Renáta Bačová: OBN + RUJ + THD

    Členovia:

    • Mgr. Michal Bučko: ANJ + MAT
    • Silvia Gergeľová: SJL + DEJ
    • Mgr. Barbora Gočiková: TŠV + OBN
    • Mgr. Peter Hančin
    • Ing. Peter Jonáš: AHJ + NEJ
    • Mgr. Roman Lastomirský: ANJ + THD
    • Ing. Eva Perjéssyová: ANJ + THD
    • Mgr. Lucia Prezbrucha Sabolová: VYV + ETV
    • Mgr. Jana Škraková
    • Mgr. Martin Zibrinyi: TŠV + GEG

     

     

    PLÁNOVANÉ SÚŤAŽE, AKCIE A AKTIVITY:

    September

    Príprava účelového cvičenia

    Deň obetí holokaustu a rasového násilia

    Dotkni sa hviezd

    Beh o pohár starostu MČ- Košice- Staré mesto

    Poučenie o bezpečnosti práce v školskej dielni

    Október       

    Plavecké preteky

    Deň UNICEFU

    Cezpoľný beh

    Atletika hrou

    Streľba

    Florbal ml. žiaci

    Spev bez hraníc – spevácka súťaž celomestská

    Príprava žiakov na školské kolo technickej olympiády a jeho realizácia

    November  

    Príprava žiakov na obvodné kolo technickej olympiády

    Týždeň globálneho vzdelávania

    Florbal st. žiaci

    OK v bedmintone

    December  

    Výchovný koncert

    Spolupráca s Nadáciou JANSEN&JANSEN

    Vianočná akadémia – pomoc pri príprave hudobných čísiel

    Účasť na obvodnom kole technickej olympiády

    - Príprava výrobkov na vianočnú burzu

    Január        

    Vyhodnotenie práce plnenia plánu

    Koláže rozprávajú – celomestská výtvarná súťaž - vernisáž

    Február      

    Lyžiarsky výcvik

    Príprava prác a výrobkov na veľkonočnú burzu

        Marec      

    Slávik Slovenska

    Príprava prác a výrobkov na veľkonočnú burzu

    Deň zápasu za ĽP

    Basketbal

    Príroda očami detí

    Apríl

    Práca s internetom -Chcem vedieť viac o ľudských právach

    Vybíjaná

    Volejbal -d, volejbal- ch,

    Máj   

    Akadémia ku Dňu matiek – pomoc pri príprave hudobných čísiel

    Malý futbal

    Moje mesto – celomestská výtvarná súťaž - vernisáž

    Atletika

    Malý futbal- dôvera cup

    Výstava prác a výrobkov ku „Dňu matiek“

    Jún   

    Deti sveta

    Príprava účelového cvičenia

    Celoškolská konferencia extrémizmus, migranti...

     Výučbové stránky:

     

    https://www.telocvikari.sk/ 

    https://www.skolskyportal.sk/tags/metodika-technika

    http://www.vytvarnik.cz/

    http://www.hudobnici.sk/

    https://www.tyzdensportu.sk/

    http://aspv.sk/