• Vedúca PK: Mgr. Renáta Bačová (OBN + RUJ + THD)

    Členovia:

    • Mgr. Silvia Gergeľová (SJL + DEJ),

    • Mgr. Barbora Gočiková (TSV + OBN),

    • Mgr. Peter Hančin (TSV + THD),

    • Ing. Peter Jonáš (ANJ + NEJ),

    • Mgr. Roman Lastomirský (ANJ + THD),

    • Ing. Eva Perjéssyová (ANJ + THD),

    • Mgr. Lucia Prezbrucha Sabolová (VYV + ETV),

    • Mgr. Jana Škraková (DEJ + HUV),

    • Mgr. Martin Zibrinyi (TSV + GEG).


    PLÁNOVANÉ SÚŤAŽE, AKCIE A AKTIVITY:

    September

    Príprava účelového cvičenia

    Deň obetí holokaustu a rasového násilia

    Dotkni sa hviezd

    Beh o pohár starostu MČ- Košice- Staré mesto

    Poučenie o bezpečnosti práce v školskej dielni

    Október       

    Plavecké preteky

    Deň UNICEFU

    Cezpoľný beh

    Atletika hrou

    Streľba

    Florbal ml. žiaci

    Spev bez hraníc – spevácka súťaž celomestská

    Príprava žiakov na školské kolo technickej olympiády a jeho realizácia

    November  

    Príprava žiakov na obvodné kolo technickej olympiády

    Týždeň globálneho vzdelávania

    Florbal st. žiaci

    OK v bedmintone

    December  

    Výchovný koncert

    Spolupráca s Nadáciou JANSEN&JANSEN

    Vianočná akadémia – pomoc pri príprave hudobných čísiel

    Účasť na obvodnom kole technickej olympiády

    - Príprava výrobkov na vianočnú burzu

    Január        

    Vyhodnotenie práce plnenia plánu

    Koláže rozprávajú – celomestská výtvarná súťaž - vernisáž

    Február      

    Lyžiarsky výcvik

    Príprava prác a výrobkov na veľkonočnú burzu

        Marec      

    Slávik Slovenska

    Príprava prác a výrobkov na veľkonočnú burzu

    Deň zápasu za ĽP

    Basketbal

    Príroda očami detí

    Apríl

    Práca s internetom -Chcem vedieť viac o ľudských právach

    Vybíjaná

    Volejbal -d, volejbal- ch,

    Máj   

    Akadémia ku Dňu matiek – pomoc pri príprave hudobných čísiel

    Malý futbal

    Moje mesto – celomestská výtvarná súťaž - vernisáž

    Atletika

    Malý futbal- dôvera cup

    Výstava prác a výrobkov ku „Dňu matiek“

    Jún   

    Deti sveta

    Príprava účelového cvičenia

    Celoškolská konferencia extrémizmus, migranti...


     Výučbové stránky:


     

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje