• Riaditeľka školy: Mgr. Ľudmila Medvecová, riaditelka@zsnovo.sk

   Zástupkyňa RŠ pre nižšie sekundárne vzdelávanie: Mgr. Júlia Dzurusová, julia.dzurusova@zsnovo.sk

   Zástupkyňa RŠ pre primárne vzdelávanie: Mgr. Silvia Csopotiová, silvia.csopotiova@zsnovo.sk

   Výchovný poradca: Mgr. Adriana Vancáková, adriana.vancakova@zsnovo.sk

   Kariérny poradca: Mgr. Timea Foldynová, timea.foldynova@zsnovo.sk

   Vedúca ŠKD: Petra Hromková, petra.hromkova@zsnovo.sk

   ÚRADNÉ HODINY