• Riaditeľka školy: Mgr. Ľudmila Medvecová, riaditelka@zsnovo.sk

   Zástupkyňa RŠ pre nižšie sekundárne vzdelávanie: Mgr. Júlia Dzurusová, julia.dzurusova@zsnovo.sk

   Zástupkyňa RŠ pre primárne vzdelávanie: Mgr. Silvia Csopotiová, silvia.csopotiova@zsnovo.sk

   Výchovný poradca: Mgr. Adriana Vancáková, adriana.vancakova@zsnovo.sk

   Kariérny poradca: Mgr. Timea Foldynová, timea.foldynova@zsnovo.sk

   Vedúca ŠKD: Petra Hromková, petra.hromkova@zsnovo.sk


    

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje