• Vedúca PK: Mgr. Timea Foldynová (DEJ + RUJ)

    Členovia:

    • Mgr. Renáta Bačová (OBN + RUJ + THD),
    • PaedDr. Iveta Bučková (GEG + NEJ),
    • Mgr. Iveta Kellemeš (GEG + BIO),
    • Mgr. Martin Zibrinyi (GEG + TSV),
    • Mgr. Lucia Prezbrucha Sabolová (ETV + VYV),
    • Mgr. Beáta Kráľová (NBV),
    • Ing.Anna Linkeschová (NBV - evanjelické),
    • Mgr. Jaroslav Széles (NBV - reformované),
    • Mgr. Matúš Spišák (NBV - pravoslávne),
    • Mgr. Tomáš Fisher (NBV - gréckokatolícke).

    PLÁNOVANÉ SÚŤAŽE, AKCIE A AKTIVITY:

    September

    Beseda – Hodina bez stresu a trémy

    Holokaust

    Sv. Omše – Začiatok príprav na sv. Prijímanie

    Október

    Príprava na biblickú olympiádu

    Projekt Moje praveké obydlie

    Unicef

    November

    Globálne vzdelávanie

    Beseda Spôsob prekonania smútku zo straty blízkeho človeka

    Projekt Prírodné a historické pamätihodnosti môjho rodiska

    Projekt Modlitba na oslavu stvorenia

    December

    Šk.kolo Dej.olympiáda

    Šk.kolo Geg.olympiáda

    Skupinová aktivita Darček pre najbližšieho kamaráta, kamarátku

    Príprava vianočnej dekorácie       

    Narodenie Spasiteľa

    Svetový deň ľudských práv

    Január

    Projekt Svetové náboženstvá

    Projekt Charita

    Február

    Obv. Kolo Dej.olympiáda

    Obv. Kolo Geg.olympiáda

    Tvorivé dielne Navrhni svoju masku

    Beseda Kresťanský pohľad na dôstojnosť človeka

    Marec

    Obv. Kolo Biblická olympiáda

    Projekt Zaujímavosti staroveku

    Deň zápasu za ľudské práva,

    Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie

    Apríl

    Exkurzia Veľká noc

    Deň Zeme

    Máj

    Projekt Ja a moja mamka

    Sviatosť zmierenia Prvé sv. prijímanie

    Jún

    Projekt Zobrazenie Ježiša v umení


    Výučbové stránky:

    Výsledky KOMPARA za šk. rok 2021/2022

    5. ročník

    VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY

    8. ročník

    VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY

    GEOGRAFIA

    BIOLÓGIA


  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje