• Vedúca ŠKD: Petra HROMKOVÁ

        e-mail:                   petra.hromkova@zsnovo.sk

        tel.č.                         055/6252961