• História je veda o tom, čo sa nikdy nestane dvakrát.

    Paul Valéry

    História jazykovej školy sa začala písať 1. 9. 1963, keď v ZDŠ Kováčska 30 sa zriadila experimentálna trieda s rozšíreným vyučovacím cudzím jazykom. Postupne sa škola premenila na školu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.

    Prvým riaditeľom sa stal pán Ladislav Hajtáš. V škole sa začali vyučovať povinne dva cudzie jazyky, od tretieho ročníka podľa výberu - anglický, nemecký, ruský a francúzsky jazyk. Do tretieho ročníka boli prijímaní žiaci z celého mesta na základe talentových skúšok, ktoré pozostávali z jazyka slovenského, imitácie cudzieho jazyka a sluchového cvičenia.

    Druhým riaditeľom školy sa stal pán Tibor Rovinský. O túto školu bol v celom meste veľký záujem a rozrástla sa na 22 triednu s vyše 600 žiakmi, ale priestory nevyhovovali podmienkam moderného vyučovania jazykov.

    Po vybudovaní novej ZDŠ na Rudohorskom námestí 2, po premenovaní Námestie L. Novomeského 2, bola škola presťahovaná 1. 9. 1974 do tejto novej, modernej budovy. Riaditeľom sa stal pán Imrich Fedor. Škola pokračovala v duchu svojej jazykovej tradície, boli zriadené aj triedy prvého a druhého ročníka pre žiakov z obvodu školy a nejazykové triedy. Po nežnej revolúcii bola do funkcie riaditeľky zvolená Mgr. Magdaléna Martončíková s účinnosťou od 1. 2. 1990. Škola si naďalej udržiavala vysoký trend, v programe školy vedenie presadzovalo ľudskosť a humanizmus. Od 1. 9. 1999 bola vo funkcii riaditeľky školy Mgr. Mária Ménešiová1. 8. 2004 do funkcie riaditeľa školy nastúpil na základe výberového konania PaedDr. Jozef Ivan1. 3. 2005 do funkcie riaditeľky nastúpila RNDr. Ľuboslava Ferčíková, ktorá vyhrala výberové konanie na túto funkciu. 1. 7. 2010 do funkcie riaditeľky školy nastúpila Mgr. Zuzana SekelováVýberovým konaním bol Radou školy zvolený nový riaditeľ školy RNDr. Martin Kotlár, PhD., ktorý bol do funkcie riaditeľa školy menovaný 3. 6. 2013. 

    Výberovým konaním bola Radou školy zvolená nová riaditeľka školy Mgr. Ľudmila Medvecová, ktorá bola do funkcie riaditeľky školy menovaná 18. 7. 2017 a funkciu vykonávala do 18. 7. 2022. Pod jej vedením sa na škole podarilo urobiť veľmi veľa pozitívnych zmien, ktoré skvalitnili a inovovali edukačný proces a prispeli k tomu, aby sme sa na škole cítili bezpečnejšie a príjemnejšie a zároveň sme dosiahli aj veľmi veľa úspechov.

    19. 7. 2022 bola do funckie riaditeľky školy menovaná Mgr. Júlia Dzurusová.

    To, čo škola dokázala počas svojej 50-ročnej existencie a stojí vždy na prvých miestach medzi školami v meste, nie je zásluhou iba jednotlivca. Je to práca mnohých zanietených ľudí, ktorí vedia, čo chcú a kam smerujú. W. Butler Eats povedal, že vyučovať neznamená naplniť nádobu, ale zapáliť oheň. V 50-ročnej histórii našej školy sa vyskytlo mnoho pedagógov, ktorí pomáhali udržiavať plameň tak, že si škola udržiava vysoký trend a vysokú úroveň najmä vo vyučovaní slovenského jazyka, matematiky a cudzích jazykov. Históriu tvoríme všetci, všetci sme jej súčasťou. Nás bude posudzovať čas a iné prichádzajúce generácie.


  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje