Žiadosť o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

   • Žiadosť o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

   • Žiadosť o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

     

    Žiadosť o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

     

    v zmysle zákona (č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov) za diétne jedlo poskytované v zariadeniach školského stravovania a to donáškou vlastnej diétnej stravy pre deti a žiakov, ktoré upravuje §140 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods.5 písm. d) vyhlášky č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.

     

     

     

    Týmto žiadam zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre môjho syna/dcéru na základe potvrdenia a posúdenia jeho zdravotného stavu lekárom- špecialistom. Diétnu stravu (obed) pripravujem doma a donášam ju denne na konzumáciu do školskej jedálne. Vyplatenie dotácie žiadam poukázaním na účet v banke za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v škole.

     

    Meno a priezvisko dieťaťa: ______________________________________

     

    Bydlisko: _____________________________________________________

     

    Škola: Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice

     

    Telefón: _______________________ E-mail: __________________________________________

     

    Číslo účtu v tvare IBAN na vyplatenie dotácie rodičovi: _____________________________________

     

    Dátum: ___________________     Podpis zákonného zástupcu: _______________________________

     

     

     

    Ošetrujúci lekár:

     

    Meno a priezvisko lekára: _________________________________________

     

    Kód lekára: ________________________ Špecializácia: ____________________________________

     

    Telefón: ___________________________ E-mail: _________________________________________

     

    1. Diéta bezlepková

     

    1. Diéta bezmliečna

     

    3. Diéta pri crohnovej a ulceroznej cilitíde

     

    1. Diéta diabetes melitus

     

    1. Diéta pri cystickej fibróze

     

    1. Diéta šetriaca

     

    1. Diéta vysoko bielkovinová

     

    1. Diéta hypoalergénna

     

    1. Diéta redukčná

     

     

    Diétne stravovanie si dieťa vyžaduje v čase od ........................................ do .....................................

     

     

     

     

    Dátum: ...............................................

     

     

     

     

    Podpis ošetrujúceho lekára: ...........................................

     

     

    * stanovenú diétu zakrúžkujte

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje