• Milá školská komunita!

    Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu, ktorú môžete vyjadriť venovaním 2 % z dane. Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    Finančné prostriedky budú použité na:

    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
    • skvalitnenie vybavenia školy.

    Za toto pekné gesto Vám vopred ďakujeme!


    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

    Identifikačné údaje

    Združenie rodičov LNOVO 2, Kosice
    Námestie L. Novomeskeho 1223/2, 04001 Kosice

    IČO: 52981924
    Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
    IBAN: SK80 8330 0000 0024 0208 2888
    BIC-SWIFT kód: FIOZSKBAXXX


    >Vyhlásenie o preukázaní podielu zaplatenej dane<


    Ak ste zamestnanec

    • Do 15. 02. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
    • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
     • 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
     • 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
    • Pokiaľ nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
    • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2021 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

    Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba

    • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (3 %) z vašej dane za rok 2021 nie je nižšia ako 3 €.
    • Vyplňte údaje o Združení rodičov LNOVO2 do príslušných oddielov v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúcu:
     • 2 % z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2021,
     • 3 % z dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu.
    • Pokiaľ nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
    • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2021 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

    Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

    • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (1 %) z vašej dane za rok 2021 nie je nižšia ako 8 €.
    • Do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje o Združení rodičov LNOVO 2 a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel v minimálnej výške 0,5 % zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1 % z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI.
    • Pokiaľ nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
    • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2021 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje