• Kvôli aktuálnym pandemickým opatreniam krúžky na našej škole neprebiehajú.