• Prihlasovací manuál

    Prihlasovanie na krúžky Centra voľného času (CVČ) cez Edupage.

    Prihlasovanie: začiatok: 10. 9. 2021 od 17:00 hod.

                                  koniec: 13. 9. 2021 do 17:00 hod.

    Návod na prihlásenie:

    1. Prihlásenie sa na Edupage s rodičovským kontom.
    2. Vyberiete dieťa, ktoré chcete prihlásiť na krúžok.
    3. Následne prejdete do záložky Komunikácia, časť „Prihlasovanie“.
    4. Vyberiete možnosť pridelené akcie na vyplnenie.
    5. Vyberiete akciu „ Prihlasovanie na krúžky CVČ“.
    6. Zvolíte krúžky o ktoré máte záujem.
    7. Nakoniec už len dáme uložiť.

    Upozornenie: Minimálny počet prihlásených žiakov na krúžok  je 12.

    Maximálny počet žiakov na krúžok je uvedený na web stránke školy, v sekcii Ponuka krúžkov.

    Pokiaľ bude počet žiakov na krúžok naplnený, systém automaticky uzavrie možnosť prihlasovania.