• Harmonogram spolupráce materskými školami pre šk. rok 2021 / 2022

    V záujme zabezpečenia úzkej nadväznosti koncepcie, metód a obsahu výchovnovzdelávacej práce MŠ a 1. ročníka ZŠ, vzájomnú spoluprácu budeme realizovať v priebehu školského roka a cieľom tejto spolupráce bude uľahčiť deťom prechod z MŠ do ZŠ, oboznámiť ich s prostredníctvom školy, organizáciou dňa, podchytiť záujem o školu a vzbudiť kladný vzťah k učeniu.

    Naše aktivity budú zamerané taktiež na spoluprácu s rodičmi. Rodičom budú poskytnuté podrobné informácie o edukačnom procese a škole ako viacplatformového celku prostredníctvom akcie Predškolácke dobrodružstvá vo viacerých častiach, otvorených hodín pre rodičov, propagačných bannerov, buletinu o škole a osobnej účasti zástupcov školy na rodičovských združeniach v prípravných ročníkoch materských škôl. Súčasťou spolupráce bude aj účasť detí materskej školy v priestoroch školy na vopred dohodnutých aktivitách. Všetky naplánované akcie budú realizované v súlade s platnými epidemiologickými opatreniami COVID 19.

    Harmonogram aktivít spolupráce

    Termín

    Aktivita

    Zodpovednosť

    Október

    Inštalácia propagačného  banneru a prezentácia školy v priestoroch MŠ

    Mgr.Šurányiová

    Mgr.Čupová

    Mgr.Kováčová

    PaedDr.Griščíková

    Tekviciáda na školskom dvore

    PaedDr.Griščíková

    December

    Predškolácke dobrodružstvá online – Centrum voľného času

    Mgr.Gregušová

    Január

    Inštalácia výtvarných prác predškolákov v priestoroch ZŠ

    PaedDr.Griščíková

    Predškolácke dobrodružstvá online – Jazyková školy

    Ing.Jonáš

    Účasť na triednych aktívoch predškolákov v MŠ

    Informačný bulletin o škole distribúcia do MŠ pre každého predškoláka

    PaedDr.Griščíková

     

    Mgr.Mikulcová

    Predškolácke dobrodružstvá online  – Potulky po škole

    Mgr.Mikulcová

    PaedDr.Griščíková

    Február

    KUK do triedy ku prvákom

    Dopoludnie predškolákov vo veľkej škole

    Mgr.Chachaľak

    Mgr.Rampáčková

    Mgr.Dedíková

    Mgr.Tkáčová

    Marec

    Predškolácke dobrodružstvá

    Zábavné popoludnie pre rodičov a deti

    vedenie školy

    PaedDr.Griščíková

       

    Otvorené hodiny pre rodičov

    Mgr.Šurányiová

    Mgr.Čupová

    Mgr.Kováčová

    PaedDr.Griščíková

     

    Mgr.Šurányiová

    Mgr.Čupová

    Mgr.Kováčová

    PaedDr.Griščíková

    Apríl

    Zápis do 1.ročníka

    vedenie školy

    Jún

    KUK do triedy ku prvákom

    Dopoludnie predškolákov vo veľkej škole

    Mgr.Chachaľak

    Mgr.Rampáčková

    Mgr.Dedíková

    Mgr.Tkáčová

    Harmonogram otvorených  hodín pre rodičov

    MAREC  2022

    Dátum

    Predmet

    Vyučujúci

    Trieda

    Učebňa

    9. 3. 2022

    Tematické integrované vyučovanie

    Mgr. Šurányiová

    4.A

    4.A

    16. 3. 2022

    Tematické integrované vyučovanie

    Mgr.Čupová

    4.B

    4.B

    21. 3. 2022

    Tematické integrované vyučovanie

    Mgr.Kováčová

    4.C

    4.C

    25. 3. 2022

    Tematické integrované vyučovanie

    PaedDr.Griščíková

    4.D

    4.D

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje