Informovanie o výchovno - vzdelávacích výsledkoch

   • 1. žiacka knižka

    2. internetová žiacka knižka

    3. triedne aktívy:

    4. konzultačné hodiny (po dohode s pedagógom)

    Vstup zákonných zástupcov do budovy školy je povolený iba na základe vopred dohodnutých termínov konzultácií s pedagogickými pracovníkmi školy. 
    Z bezpečnostných dôvodov si pedagogický pracovník vyzdvihne zákonného zástupcu na vrátnici školy a po ukončení konzultácie ho osobne odprevadí na vrátnicu.

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje