• Poplatky za ŠKD v mesiaci január a február 2021 

    •  

     Vážení rodičia,
     mnohí sa nás pýtate, či máte uhradiť poplatok za školský klub detí v mesiaci JANUÁR…

     Mesačný poplatok za ŠKD sa uhrádza, ak dieťa navštevuje ŠKD aspoň JEDEN DEŇ v mesiaci. Keďže nedokážeme odhadnúť, aké rozhodnutie prijme vláda a následne minister školstva – v prípade ak uhradíte poplatok – riadne sa vám zaeviduje.

     V prípade, že žiaci v januári a februári nenastúpia do školy a vaše dieťa nebude navštevovať školský klub detí – platba sa mu automaticky presunie na nasledujúci mesiac (nasledujúce mesiace).

     Ak vám vzniknú preplatky – tie VŽDY vraciame na váš účet na konci školského roka (v júni).

     Ďakujem za pochopenie a porozumenie.

     S pozdravom  Petra Hromková - vedúca ŠKD