• Rada školy pri Základnej škole Nám. L. Novomeského 2, Košice

     

    Predseda:   MUDr. Andrea Gočalová

     

    Členovia Rady školy:   Mgr. Martin Zibrinyi - pedagogický zamestnanec

                                                   RNDr. Slávka Ropeková- pedagogický zamestnanec

                                                   Renáta Grusová - nepedagogický zamestnanec školy

                                                   MUDr. Gabriela Šedivá - zástupca rodičov

                                                   Ing. Jana Vacziová - zástupca rodičov

                                                   MUDr. Magdaléna Galdunová - zástupca rodičov

                                                   Mgr. Ľubomír Grega - za zriaďovateľa

                                                   Ing. Igor Petrovčík    - za zriaďovateľa

                                                   Michal Djordjevič - za zriaďovateľa

                                                   PhDr. Róbert Schwarcz  - za zriaďovateľa

     

    Zápisnica zo zasadnutia RŠ 26.10.2021

    Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia RŠ 28.6.2021

     

    Vyhlásenie výsledkov volieb z radov rodičov za členov do Rady školy pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice

    1.)  Rastislav Čižmár, 42 platných vol. hlasov

    2.) MUDr. Magdaléna Galdunová, 75  platných vol. hlasov

    3.) MUDr. Andrea Gočalová, 61  platných vol. hlasov

    4.) Mgr. Robert Ivan, PhD. , 35  platných vol. hlasov

    5.) Ing. Miroslav Pinka, 23  platných vol. hlasov

    6.) Ing. Tímea Podhorínová,39  platných vol. hlasov

    7.) MUDr. Gabriela Šedivá, 66  platných vol. hlasov

    8.) PhDr. Katarína Šmidtová,17  platných vol. hlasov

    9.) MUDr. Silvia Timková, PhD.MHA., 41  platných vol. hlasov

    10.) Ing. Jana Vacziová,75  platných vol. hlasov

    Vyhlásenie výsledkov volieb z radov zamestnancov za členov do Rady školy pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice

    1. Nepedagogickí zamestnanci:

        Renáta Grusová, 

    2. Pedagogickí zamestnanci: 

        RNDr. Slávka Ropeková,

        Mgr. Martin Zibrinyi

       

     

     

    Za členov Rady školy pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice boli zvolení títo rodičia

     

    1. MUDr. Magdaléna Galdunová, 75 platných vol. hlasov

    2. Ing. Jana Vacziová, 75 platných vol. hlasov

    3. MUDr. Gabriela Šedivá, 66 platných vol. hlasov

    4. MUDr. Andrea Gočalová, 61 platných vol. hlasov

     

    Za členov Rady školy pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice boli zvolení títo zamestnanci

     

    1. Renáta Grusová, za nepedagogických zamestnancov

    2.RNDr. Slávka Ropeková, za pedagogických zamestnancov

    3. Mgr. Martin Zibrinyi, za pedagogických zamestnancov

     

     

    Rada školy pri Základnej škole Nám. L. Novomeského 2, Košice

    Uznesenie č.48 14.2.2019

     

    Zápisnica zo zasadnutia RŠ 31.7.2020

    Zápisnica zo zasadnutia RŠ 28.1.2020

    Zápisnica zo zasadnutia RŠ 17.10.2019

    Zápisnica zo zasadnutia RŠ 9.4.2019

    Zápisnica zo zasadnutia RŠ 17.10.2018

    Zápisnica zo zasadnutia RŠ 26.06.2018

    Zápisnica zo zasadnutia RŠ 16.1.2018

    Zápisnica zo zasadnutia RŠ 10.4.2018

    Zápisnica zo zasadnutia RŠ 2.6.2017

    Zápisnica zo zasadnutia RŠ 23.03.2017

    Zápisnica zo zasadnutia RŠ 08.12.2016

    Zápisnica zo zasadnutia RŠ 05.10.2016

    Zápisnica zo zasadnutia RŠ 13.6.2016

    Štatút Rady školy 2016

    Legislatíva

     

     

    Vyhlásenie výsledkov volieb z radov rodičov za členov do Rady školy pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice

     

    1. MUDr. Magdaléna Galdunová, 83 platných vol. hlasov

    2. MUDr. Gabriela Šedivá, 80 platných vol. hlasov

    3. MUDr. Andrea Gočalová, 75 platných vol. hlasov

    4. PaedDr. Alexander Suchan, 19 platných vol. hlasov

    5. Silvia Ručinská, 14 platných vol. hlasov

    6. Mgr. Oľga Proksová, 11 platných vol. hlasov

    7. Ing. Rastislav Hovančák, PhD. 9 platných vol. hlasov

    8. Ing. Peter Dosedla, 7 platných vol. hlasov

    9. Silvia Soliarová, 7 platných vol. hlasov

    10. Ing. Jozef Sabo, 6 platných vol. hlasov

    11. Mgr. Róbert Ivan, PhD., 4 platné vol. hlasy

    12. Ing. Peter Mondok, 4 platné vol. hlasy

    13. MUDr. Andrej Vladimír, 4 platné vol. hlasy

    14. Ing, Eužen Jedlička, 3 platné vol. hlasy

    15. Natália Gallová, 3 platné vol. hlasy

    16. Ing. Soňa Mertová, 2 platné vol. hlasy

    17. Ing. Ľubomír Ontkovič, 2 platné vol. hlasy

    18. Dana Madejová, 2 platné vol. hlasy

    19. Valéria Marko, 1 platný vol. hlas

     

    Vyhlásenie výsledkov volieb z radov zamestnancov za členov do Rady školy pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice

     

    1. Nepedagogickí zamestnanci:

      Renáta Grusová, 

     

    2. Pedagogickí zamestnanci:

       

     

    Za členov Rady školy pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice boli zvolení títo rodičia

     

    1. MUDr. Magdaléna Galdunová, 83 platných vol. hlasov

    2. MUDr. Gabriela Šedivá, 80 platných vol. hlasov

    3. MUDr. Andrea Gočalová, 75 platných vol. hlasov

    4. PaedDr. Alexander Suchan, 19 platných vol. hlasov

     

    Za členov Rady školy pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice boli zvolení títo zamestnanci

     

    1. Renáta Grusová, za nepedagogických zamestnancov

    2. Mgr. Lívia Schlifková Friedmanová, za pedagogických zamestnancov

    3. PaedDr. Gabriela Hurová, za pedagogických zamestnancov

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje