• Informácie o kurzoch v školskom roku 2021/2022

    Anglický jazyk

    Hravá angličtina 1 - úroveň A1.1

    Kurz je určený výhradne pre žiakov prvého ročníka. Učebnica Little Bugs 1 predstavuje slovnú zásobu prostredníctvom zaujímavých príbehov. Deti sa angličtinu učia hravou formou, teda pomocou piesní, básničiek, krátkych rýmovačiek (chants), dramatizácií a pohybových aktivít. Tento kurz je vedený pani učiteľkou Alenou Cibuliakovou. Učebnicu Little Bugs 1 bude možné zakúpiť si priamo u učiteľov na začiatku šk. roku.

    Rozprávková angličtina 1 - úroveň A1.1

    Kurz je určený pre žiakov druhého ročníka. Učebnica Little Bugs 2 učí deti jednoduchým spôsobom rozprávať o sebe, svojej rodine a záľubách. Súčasťou učebnice sú aj rôzne vystrihovačky a omaľovanky, ktoré deťom umožnia do učenia zapojiť všetky zmysly a pracovať podľa pokynov učiteľa v anglickom jazyku (learn by doing). Vedúca kurzu je pani učiteľka Alena Cibuliaková. Učebnicu aj pracovný zošit Little Bugs 2 bude možné si zakúpiť priamo u vedúcej kurzu. Kurz bude v pondelky od 14,00.

    Múdre hlavičky 1 - úroveň A1.2

    Kurz je určený pre žiakov tretieho ročníka. Umožňuje rozvoj komunikatívnych zručností žiakov, učí ich kritickému mysleniu prostredníctvom rôznych "problem solving" aktivít a podporuje tvorivosť detí. Napríklad pri téme Jedlo (Food) sa deti rozprávajú o dôležitosti zdravého životného štýlu, rozhodujú sa o vhodnosti a nevhodnosti niektorých činností, robia anketu so spolužiakmi, ktorú vyhodnotia vo forme jednoduchého grafu, a to všetko samozrejme v anglickom jazyku. Kurz vediú pani učiteľky Denisa Gazdíková a Júlia Baffyová . Učebnicu aj pracovný zošit bude možné zakúpiť si priamo u pani učiteľky. Kurz bude v pondelky a utorky od 14,00.

    Múdre hlavičky 2 - úroveň A1.2

    Kurz Múdre Hlavičky 2 (Super Minds) od skúseného autorského tímu je určený pre žiakov 4. ročníka. Kurz zdokonaľuje myslenie a pamäť žiakov a zároveň zlepšuje ich jazykové znalosti. Učebnica ponúka vizualizačné cvičenia na rozvoj kreativity a živé príbehy posilňujúce sociálne hodnoty. Animované príbehy, videohry, piesne a karaoke verzie sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby a zdokonalenie sa v gramatike. Kurz vedie pani učiteľka Alica Chachaľak Gašparová. Učebnicu aj pracovný zošit bude možné zakúpiť si priamo u pani učiteľky. Kurz bude v pondelok o 14,00.

    Zábavná angličtina

    Kurz pre žiakov 5. a 6. ročníka, vedúcou kurzu je pani učiteľka Júlia Baffyová, hodiny budú v utorok od 14,00.

    Prípravný kurz na PET - úroveň A2.2

    Tieto jazykové kurzy sa tešia obrovskej popularite. PET (Preliminary English test) je určený pre žiakov 7.-8. ročníka a v prípade záujmu môže končiť medzinárodne uznávanou skúškou PET Cambridge Certicate. PET kurzy žiakov pripravia na všetky štyri jazykové zručnosti: čítanie, písomný prejav, posluch aj ústny prejav. Žiaci sa vďaka kurzom naučia používať angličtinu v rôznych každodenných situáciách, ako je napríklad pochopenie značiek a nápisov, oficiálnych aj menej oficiálnych oznámení, písanie jednoduchých listov, úvah či emailov, dávanie odporúčaní alebo dosiahnutie kompromisu počas rozhovorov. Žiaci si môžu po absolvovaní kurzu urobiť skúšku PET v certifikovanom skúšobnom centre. Žiakov môžeme po vzájomnej dohode na skúšku prihlásiť. Cena kurzu nezahŕňa poplatok za absolvovanie skúšky. Kurz vedie pán učiteľ Peter Jonáš.
    Učebnicu Complete PET (Student´s Book without answers) si bude možné zakúpiť priamo u vedúceho kurzu. Kurz bude v stredy od 14,00.

    Anglický jazyk - konverzácia s native speakrom

    Kurz je určený pre žiakov, ktorí sa chcú zlepšiť najmä v komunikácii, používať súčasné výrazy, ktoré si precvičia s rodilou anglicky hovoriacou lektorkou Nokuthula Ndlovu. Kurz sa bude konať v utorky od 14,00.

    Taliansky jazyk

    Taliančina pre začiatočníkov.

    Kurz pre žiakov 7. – 9. ročníka, vedúcou kurzu je pani učiteľka Lenka Lengyelová, hodiny budú vo štvrtok od 14,00.

    Francúzsky jazyk

    Zdokonaľme si francúzštinu (kurz pre mierne pokročilých) - úroveň A1.1

    Kurz je vhodný pre žiakov 6. – 8. ročníka, ktorí už ovládajú základy francúzskeho jazyka. Hodiny budú zamerané na zdokonalenie vedomostí získaných na hodinách s cieľom ovládať francúzsky jazyk na vyššej úrovni a tiež pripraviť sa na jazykové súťaže. Kurz vedie pani učiteľka Miriam Chromčová. Učebnicu bude objednávať pani učiteľka na začiatku školského roka. Kurz bude v stredu o 14,00.

    Ruský jazyk

    Ruština pre začiatočníkov - úroveň A1.1

    Kurz je určený pre žiakov  5. a 6. ročníka, ktorí majú minimálnu resp. žiadnu znalosť ruského jazyka, ale majú veľkú chuť sa ho naučiť. Pod vedením skúsenej učiteľky sa naučia základy ruského jazyka slovom aj písmom, porozumieť jednoduchým pokynom a viesť základnú spoločenskú konverzáciu. Vedúcou kurzu je pani učiteľka Timea Foldynová, u ktorej si bude možnosť objednať učebnicu. Kurz bude v utorky od 14,00.

    Španielský jazyk

    Hráme sa po španielsky - úroveň A1.1

    Kurz je pre žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí sa chcú začať učiť španielský jazyk hravou formou. Na hodinách sa budú učiť základy jazyka, aby žiaci zvládli bežnú jednoduchú konverzáciu, rozumeli jednoduchým pokynom a textom a ovládali základnú slovnú zásobu na každodenné témy ako jedlo, oblečenie, členovia rodiny a pod. Kurz bude viesť pani učiteľka Mária Valčáková. Kurz bude v pondelky od 14,00.

    Nemecký jazyk

    Nemčina s certifikátom - úroveň A2   

    Kurz je určený pre žiakov 6. – 8. ročníka. Na jeho konci budú môcť žiaci získať medzinárodne uznávaný Goethe Zertifikat A2. Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch je skúška z nemčiny pre mladých vo veku od 12 do 16 rokov. Osvedčuje jednoduché jazykové vedomosti a zodpovedá druhému stupňu (A2) na šesťstupňovej kompetenčnej stupnici Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).

    ZLOŽENÍM SKÚŠKY POSLUCHÁČ PREUKÁŽE, ŽE ...

    •  porozumie často používaným vetám a výrazom v každodenných situáciach a vie ich použiť.
    •  dokáže sa dorozumieť v jednoduchých, bežných situáciach, v ktorých ide o výmenu informácií o známych a bežných témach.
    • vie jednoduchým spôsobom, popísať svoj pôvod a vzdelanie, priame okolie a veci súvisiace s bezprostrednými potrebami.

    Tento kurz bude viesť pán učiteľ Peter Jonáš. Učebnice bude objednávať pán učiteľ pre všetkých poslucháčov na začiatku kurzu. Kurz bude v pondelky od 14,00.

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje