• Zápis do 1. ročníka

    • Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční 

      podľa pokynov zriaďovateľa MMK.

      

     V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

     Mgr. Ľudmila Medvecová, riaditeľka školy

     tel.číslo :  +421949632277 

      e-mail:  lnovo@centrum.sk

     Mgr.Silvia Csopotiová, zástupkyňa pre I.stupeň ZŠ

     tel.číslo:  +421905916230,

     e-mail:  sisacsopoti@gmail.com