• Prihlasovací manuál

    Prihlasovanie na kurzy Jazykovej školy (JŠ) cez Edupage.

    Prihlasovanie: začiatok : 10. 9. 2021 od 17:00  hod.

                                 koniec :13. 9.2021 do 17:00 hod.

    Návod na prihlásenie:

    1. Prihlásenie sa na Edupage s rodičovským kontom.
    2. Vyberiete dieťa, ktoré chcete prihlásiť na kurz.
    3. Následne prejdete do záložky Komunikácia, časť „Prihlasovanie“.
    4. Vyberiete možnosť pridelené akcie na vyplnenie.
    5. Vyberiete akciu „ Prihlasovanie do JŠ“.
    6. Zvolíte kurzy o ktoré máte záujem
    7. Nakoniec už len dáme uložiť.

    Upozornenie: Minimálny počet prihlásených žiakov na kurz  je 12. Maximálny počet žiakov na krúžok je 17.

    Pokiaľ bude počet žiakov na kurz naplnený, systém automaticky uzavrie možnosť prihlasovania.