• Koordinátori pre šk. rok. 2021 / 2022

    Koordinátor

    Meno a priezvisko

    Koordinátor prevencie závislosti

    Mgr. Roman Lastomirský

    Mgr. Alena Cibuliaková

    Koordinátor enviromentálnej výchovy

    RNDr. Jana Kavuličová, PhD.

    Mgr. Ingrid Čupová

    Koordinátor ľudských práv a globálneho vzdelávania

    Mgr. Barbora Gočíková

    Mgr. Erika Šípošová

    Koordinátor pre cudzie jazyky

    Mgr. Peter Jonáš

    PaedDr. Iveta Bučková

    Koordinátor pre projekty

    Mgr. Peter Jonáš

    RNDr. Slávka Ropeková

    Mgr. Dáša Sojková

    Koordinátor pre prezentáciu školy na webovej stránke školy

    Mgr. Michaela Mikulcová

    Koordinátor pre zdravý životný štýl

    Mgr. Martin Zibrinyi

    Mgr. Jana Lábajová

    Koordinátor pre žiacky parlament

    Mgr. Lucia Prezbruchá Sabolová

    Koordinátor pre dopravnú výchovu

    Mgr. Barbora Gočíková

    Mgr. Dana Kováčová

    Koordinátor informatizácie a digitálnych technológií

    Mgr. Michaela Mikulcová

    Ing. Jana Sitášová

    Koordinátor čitateľskej gramotnosti

    Mgr. Silvia Gergeľová

    Mgr. Jana Šurányiová

    Koordinátor matematickej gramotnosti

    Mgr. Soňa Ivánová

    PaedDr. Gabriela Hurová

    Koordinátor finančnej gramotnosti

    Mgr. Michal Bučko

    Mgr. Eva Gregušová

    Koordinátor prírodovednej gramotnosti

    RNDr. Slávka Ropeková

    Mgr. Alena Cibuliaková

    Koordinátor súťaži

    Mgr. Martin Zibrinyi

    Mgr. Dana Kováčová

    Koordinátor pre T5

    Mgr. Tatiana Stankovičová

    Koordinátor pre T9

    Ing. Jana Sitášová

     

    Zápisnice z pedagogických rád: Mgr. Júlia Rampáčková

    Zápisnice z pracovných porád: Mgr. Ľudmila Gubaňárová, Mgr. Eva Bérešová

    Kontinuálne vzdelávanie: PaedDr. Alena Griščíková

    Ročníkové práce: Mgr. Timea Foldynová, Mgr. Dáša Sojková

    Zdravotník: Mgr. Iveta Kellemeš, Mgr. Gabriela Mahútová

    Školská knižnica: Mgr. Tatiana Stankovičová