• Školský psychológ: Mgr. Ján Lukčík

    jan.lukcik@zsnovo.sk

    Konzultačné hodiny: streda do 15:30

    Rámec školského psychológa: SP.pdf

    Informovaný súhlas pri návšteve školského psychológa: IS.docx

     

    Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Dominika Benková

    dominika.benkova@zsnovo.sk

    Konzultačné hodiny: utorok do 15:00

    V prípade potreby po telefonickom dohovore.

    Rámec školského špeciálneho pedagóga: SSP.docx

     

    Sociálny pedagóg: Mgr. Jana Závodská

    jana.zavodska@zsnovo.sk

    Konzultačné hodiny: štvrtok do 15:00

    V prípade potreby po telefonickom dohovore.

     

    Pedagogickí asistenti:

    Bc. Stanislava Mikitová: stanislava.mikitova@zsnovo.sk

    Mgr. Petra Szénayová: petra.szenayova@zsnovo.sk

    Mgr. Lenka Kolesárová: lenka.kolesarova@zsnovo.sk

    Mgr. Veronika Šantová: veronika.santova@zsnovo.sk

    Mgr. Veronika Jalčová: veronika.jalcova@zsnovo.sk

    Mgr. Ján Čura: jan.cura@zsnovo.sk