• Erasmus + KA1 - letná mobilita učiteľov ANj na Malte

      12. 10. 2021

      Počas uplynulých letných prázdnin sa sedem učiteľov našej ZŠ zúčastnilo v rámci programu Erasmus + KA1 štruktúrovaných kurzov na ostrove Malta, v Španielsku a v talianskej Kalábrii.

      Pedagógovia si počas dvoch týždňov zdokonaľovali odborné a jazykové kompetencie. Získané vedomosti, jazykové zručnosti a nové kompetencie budú učitelia využívať na svojich hodinách ANJ pri práci so žiakmi. Učitelia si vzájomne odovzdali skúsenosti z mobilít, ktorých prínos pre pedagógov a žiakov zhodnotili na spoločnom stretnutí.

     • Spolupráca s partnerskou školou v Nemecku

      12. 10. 2021

      Počas minulého školského roka si našla naša škola partnerskú školu v nemeckom meste Paderborn. Do budúcnosti sú naplánované aj výmenné pobyty medzi žiakmi oboch škôl, ale vzhľadom na pandemickú situáciu sme sa rozhodli, že sa naši žiaci s nemeckými lepšie spoznajú aspoň prostredníctvom online projektu, na ktorom pracovali vo dvojiciach - jeden žiak našej školy a jeden z Gymnázia Schloss Neuhaus z Paderbornu.

     • Technická olympiáda

      11. 10. 2021

      Dňa 8. 10. 2021 Predmetová komisia pre výchovy zrealizovala školské kolo Technickej olympiády pre žiakov našej školy. Do súťaže sa online formou zapojilo 15 žiakov a žiačok a to v dvoch kategóriach:

      • A - žiaci 8. a 9. ročníka,
      • B - žiaci 5. až 7. ročníka.

      Víťazi jednotlivých kategórií postúpia do okresného kola.

     • Podporme spolu dobrú vec

      11. 10. 2021

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do výzvy neziskovej organizácie, ktorej úlohou je podporovať deti v rozvojových krajinách. Detský fond OSN UNICEF je celosvetová organizácia, ktorá má v súčasnosti svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách sveta.

      Jej poslaním je prispieť k tomu aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, základné vzdelanie a ochranu pred násilím.

     • Ďalší športový úspech!

      8. 10. 2021

      Dňa 7.10 sa v Parku Anička v Košiciach uskutočnilo okresné kolo cezpoľného behu žiakov a žiačok.

      Vo veľmi silnej konkurencii sa našim dievčatám podarilo vybojovať 2. miesto, pričom si zabezpečili miestenku na krajskom kole.

      Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa šťastia v ďalších súťažiach!

  • Zvonenia

   Sobota 16. 10. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje